LETITBE POLAND

Zakon Szpitalny św. Jana Bożego promuje europejski projekt LETITBE umożliwiając tym samym poprawę jakości uczenia się i autonomii w dziedzinie niepełnosprawności przy użyciu innowacyjnych technologii cyfrowych.

Projekt potrwa dwa lata. Komisja Europejska finansując program Erasmus+ umożliwia kształcenie osób z niepełnosprawnością. Projekt LETITBE jest kontynuacją projektu DESKTOP. Po raz kolejny podjęto współpracę z Fundacją Vodafone Hiszpania (FVE).

Obecnie w projekt zaangażowanych jest dziewięć jednostek i podmiotów z siedmiu krajów. Wśród nich znajdują się ośrodki bonifraterskie z Europy oraz centrum Sióstr Szpitalnych. Wszyscy partnerzy wykorzystują platformę cyfrową Mefacilyta stworzoną przez Fundację Vodafone. Głównym celem projektu jest promowanie autonomii i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. Koordynatorem projektu jest Fundacja Juan Ciudada w Madrycie z udziałem Hospitality Europe w Brukseli.

Głównymi celami projektu LETITBE są: 1) zwiększenie integracji społecznej i zawodowej dorosłych uczniów z niepełnosprawnościami poprzez zwiększone wykorzystanie technologii cyfrowych; 2) zwiększenie poziomu integracji i partycypacji oraz poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami na terenie placówek edukacyjnych.

Projekt wspiera rozwój osobisty i zawodowy dorosłych uczniów z niepełnosprawnością przy pomocy cyfrowego środowiska edukacyjnego. Dzięki wykorzystaniu potencjału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zwłaszcza smartfonów oraz tabletów) zostaje ułatwiony i przyśpieszony proces uczenia się dorosłych osób z niepełnosprawnością. Pozwala to stworzyć innowacyjne oraz nowoczesne podejście pedagogiczne w służbie potrzeb i kompetencji uczniów z niepełnosprawnością, a dodatkowo wzbogaca ofertę Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Wzmacnianie umiejętności cyfrowych jest tak samo ważne jak umiejętność czytania czy liczenia, gdyż Europa potrzebuje osób kompetentnych cyfrowo, którzy będą korzystać z technologii, ale także wprowadzać innowację, co wpłynie pozytywnie na ich rozwój.